Note: The other languages of the website are Google-translated. Back to English
Մուտք  \/ 
x
or
x
Գրանցում  \/ 
x

or

Ինչպե՞ս համատեղել բազմաթիվ աշխատանքային գրքեր Excel- ում մեկ գլխավոր աշխատանքային գրքի մեջ:

Երբևէ խրվել եք, երբ ստիպված եք Excel- ում մի քանի աշխատանքային գրքեր միավորել հիմնական աշխատանքային գրքում: Ամենասարսափելին այն է, որ աշխատանքային գրքերը, որոնք անհրաժեշտ է համատեղել, պարունակում են բազմաթիվ աշխատանքային թերթեր: Եվ ինչպե՞ս համատեղել բազմաթիվ աշխատանքային գրքերի միայն նշված աշխատանքային թերթերը մեկ աշխատանքային գրքի մեջ: Այս ձեռնարկը ցույց է տալիս մի քանի օգտակար մեթոդներ, որոնք կօգնեն ձեզ քայլ առ քայլ լուծել խնդիրը:


Միավորել բազմաթիվ աշխատանքային գրքերը մեկ աշխատանքային գրքի մեջ Տեղափոխել կամ Պատճենել գործառույթով

Եթե ​​ընդամենը մի քանի աշխատանքային գրքույկ է հարկավոր է համատեղել, ապա կարող եք օգտագործել Տեղափոխել կամ Պատճենել հրամանը ՝ աշխատանքային թերթերը բնօրինակի աշխատանքային գրքից հիմնական աշխատագիրքը տեղափոխելու կամ պատճենելու համար:

1. Բացեք աշխատանքային գրքերը, որոնք միաձուլվելու եք հիմնական աշխատանքային գրքի:

2. Ընտրեք աշխատանքային թերթերը բնօրինակ աշխատանքային գրքում, որոնք կտեղափոխեք կամ պատճենեք հիմնական աշխատանքային գրքում:

Նշումներ:

1) Դուք կարող եք ընտրել բազմաթիվ ոչ հարակից աշխատանքային թերթեր `պահելով Ctrl ստեղնը և կտտացնելով թերթի ներդիրները մեկ առ մեկ:

2) Բազմաթիվ հարակից աշխատանքային թերթեր ընտրելու համար, սեղմեք առաջին թերթիկի ներդիրը, պահեք այն Հերթափոխություն բանալին, ապա կտտացրեք վերջին թերթիկի ներդիրին ՝ բոլորը ընտրելու համար:

3) Կարող եք աջ կտտացնել ցանկացած թերթիկի ներդիրին, կտտացնել Ընտրեք բոլոր թերթերը համատեքստային ընտրացանկից ՝ աշխատանքային գրքում միաժամանակ ընտրելու բոլոր աշխատանքային թերթերը:

3. Անհրաժեշտ աշխատանքային թերթերն ընտրելուց հետո աջ կտտացրեք թերթիկի ներդիրին և այնուհետև կտտացրեք Տեղափոխեք կամ պատճենեք համատեքստային ընտրացանկից: Տեսեք,

4. Հետո Տեղափոխեք կամ պատճենեք երկխոսությունը բացվում է Պատվիրել բացվող, ընտրեք հիմնական աշխատանքային գիրքը, որը կտեղափոխեք կամ պատճենեք աշխատանքային թերթերը: Ընտրեք տեղափոխումը ՝ ավարտելու համար Թերթից առաջ տուփը, ստուգիր Ստեղծեք կրկնօրինակ տուփը և վերջապես կտտացրեք այն OK կոճակը:

Դրանից հետո դուք կարող եք տեսնել աշխատանքային թերթերը երկու աշխատանքային գրքերում, որոնք միավորված են մեկին: Խնդրում ենք կրկնել վերը նշված քայլերը `աշխատանքային թերթերը այլ աշխատանքային գրքերից հիմնական աշխատանքային գրքույկ տեղափոխելու համար:


Միավորել բազմաթիվ աշխատանքային գրքեր կամ աշխատանքային գրքերի նշված թերթեր VBA- ի հետ գլխավոր աշխատանքային գրքում

Եթե ​​կան բազմաթիվ աշխատանքային գրքեր, որոնք պետք է միավորվեն մեկի մեջ, դրան արագ հասնելու համար կարող եք կիրառել հետևյալ VBA կոդերը: Խնդրում եմ, արեք հետևյալ կերպ.

1. Տեղադրեք բոլոր աշխատանքային գրքերը, որոնք ցանկանում եք համատեղել, նույն գրացուցակի տակ:

2. Գործարկել Excel ֆայլ (այս աշխատանքային գիրքը կլինի հիմնական աշխատանքային գիրքը):

3. Սեղմեք ալտ + F11 բացել ստեղները Microsoft Visual Basic հավելվածների համար պատուհան Մեջ Microsoft Visual Basic հավելվածների համար պատուհանը, սեղմեք Տեղադրել > Մոդուլներ, ապա VBA կոդի ներքո պատճենեք Մոդուլի պատուհանում:

VBA կոդ 1. Միավորել Excel- ի բազմաթիվ աշխատանքային գրքերը մեկի մեջ

Sub GetSheets()
'Updated by Extendoffice 2019/2/20
Path = "C:\Users\dt\Desktop\dt kte\"
Filename = Dir(Path & "*.xlsx")
 Do While Filename <> ""
 Workbooks.Open Filename:=Path & Filename, ReadOnly:=True
   For Each Sheet In ActiveWorkbook.Sheets
   Sheet.Copy After:=ThisWorkbook.Sheets(1)
 Next Sheet
   Workbooks(Filename).Close
   Filename = Dir()
 Loop
End Sub
	

Նշումներ:

1. Վերը նշված VBA ծածկագիրը միաձուլվելուց հետո կպահի բնօրինակ աշխատանքային գրքերի թերթիկների անվանումները:

2. Եթե ուզում եք տարբերակել, թե հիմնական աշխատանքային գրքում որ աշխատաթերթերն են եկել, միաձուլվելուց հետո, խնդրում ենք կիրառել ստորև նշված VBA կոդը 2:

3. Եթե դուք պարզապես ուզում եք աշխատանքային գրքերի նշված աշխատանքային թերթերը համատեղել հիմնական աշխատանքային գրքի մեջ, ստորև ներկայացված VBA կոդը 3 կարող է օգնել:

VBA կոդերում «C: \ Users \ DT168 \ Desktop \ KTE \”Պանակի ուղին է: VBA կոդ 3-ում »,Թերթ 1, Թերթ 3«աշխատանքային գրքերի նշված աշխատանքային թերթերն են, որոնք դուք միավորելու եք որպես հիմնական աշխատանքային գրքույկ: Կարող եք դրանք փոխել` ելնելով ձեր կարիքներից:

VBA կոդ 2. Միացրեք աշխատանքային գրքերը մեկի մեջ (յուրաքանչյուր աշխատանքային թերթ անվանակոչվելու է իր նախնական ֆայլի անվան նախածանցով).

Sub MergeWorkbooks()
'Updated by Extendoffice 2019/2/20
Dim xStrPath As String
Dim xStrFName As String
Dim xWS As Worksheet
Dim xMWS As Worksheet
Dim xTWB As Workbook
Dim xStrAWBName As String
On Error Resume Next
xStrPath = "C:\Users\DT168\Desktop\KTE\"
xStrFName = Dir(xStrPath & "*.xlsx")
Application.ScreenUpdating = False
Application.DisplayAlerts = False
Set xTWB = ThisWorkbook
Do While Len(xStrFName) > 0
  Workbooks.Open Filename:=xStrPath & xStrFName, ReadOnly:=True
  xStrAWBName = ActiveWorkbook.Name
  For Each xWS In ActiveWorkbook.Sheets
  xWS.Copy After:=xTWB.Sheets(xTWB.Sheets.Count)
  Set xMWS = xTWB.Sheets(xTWB.Sheets.Count)
  xMWS.Name = xStrAWBName & "(" & xMWS.Name & ")"
  Next xWS
  Workbooks(xStrAWBName).Close
  xStrFName = Dir()
Loop
Application.ScreenUpdating = True
Application.DisplayAlerts = True
End Sub

VBA կոդ 3. Միացրեք աշխատանքային գրքերի նշված աշխատանքային թերթերը հիմնական աշխատանքային գրքում.

Sub MergeSheets2()
'Updated by Extendoffice 2019/2/20
Dim xStrPath As String
Dim xStrFName As String
Dim xWS As Worksheet
Dim xMWS As Worksheet
Dim xTWB As Workbook
Dim xStrAWBName As String
Dim xI As Integer
On Error Resume Next

xStrPath = " C:\Users\DT168\Desktop\KTE\"
xStrName = "Sheet1,Sheet3"

xArr = Split(xStrName, ",")

Application.ScreenUpdating = False
Application.DisplayAlerts = False
Set xTWB = ThisWorkbook
xStrFName = Dir(xStrPath & "*.xlsx")
Do While Len(xStrFName) > 0
Workbooks.Open Filename:=xStrPath & xStrFName, ReadOnly:=True
xStrAWBName = ActiveWorkbook.Name
For Each xWS In ActiveWorkbook.Sheets
For xI = 0 To UBound(xArr)
If xWS.Name = xArr(xI) Then
xWS.Copy After:=xTWB.Sheets(xTWB.Sheets.count)
Set xMWS = xTWB.Sheets(xTWB.Sheets.count)
xMWS.Name = xStrAWBName & "(" & xArr(xI) & ")"
Exit For
End If
Next xI
Next xWS
Workbooks(xStrAWBName).Close
xStrFName = Dir()
Loop
Application.ScreenUpdating = True
Application.DisplayAlerts = True

End Sub

4. Սեղմեք F5 ծածկագիրը գործելու համար: Այնուհետև որոշակի թղթապանակի աշխատանքային գրքերի բոլոր աշխատանքային թերթերը կամ նշված աշխատանքային թերթերը միանգամից համակցվում են հիմնական աշխատանքային գրքի հետ:


Հեշտությամբ միացրեք բազմաթիվ աշխատանքային գրքեր կամ աշխատանքային գրքերի նշված թերթեր մեկ աշխատանքային գրքի հետ

Բարեբախտաբար, այն Միավորել աշխատանքային գրքույկ Excel- ի համար նախատեսված գործիքներ շատ ավելի հեշտ է դարձնում բազմաթիվ աշխատանքային գրքերի միավորումը մեկում: Եկեք տեսնենք, թե ինչպես կարելի է այս ֆունկցիան աշխատել բազմաթիվ աշխատանքային գրքեր համատեղելու ժամանակ:

Նախքան դիմելը Excel- ի համար նախատեսված գործիքներ, խնդրում եմ նախ ներբեռնեք և տեղադրեք այն.

1. Ստեղծեք նոր աշխատանքային գիրք և կտտացրեք Kutools Plus > Միավորել, Դրանից հետո բացվում է երկխոսություն ՝ հիշեցնելու համար, որ բոլոր համակցված աշխատանքային գրքերը պետք է պահպանվեն, և հնարավորությունը չի կարող կիրառվել պաշտպանված աշխատանքային գրքերի վրա, խնդրում ենք կտտացնել OK կոճակը:

2. Մեջ Միավորել աշխատանքային թերթերը կախարդ, ընտրիր Միացրեք աշխատանքային գրքերից բազմաթիվ աշխատանքային թերթեր մեկ աշխատանքային գրքի մեջ տարբերակը, ապա կտտացրեք հաջորդ կոճակ Տեսեք,

3. Մեջ Միավորել աշխատանքային թերթերը - 2-րդ քայլ 3 երկխոսության տուփ, կտտացրեք Ավելացնել > Ֆայլ or Թղթապանակ ավելացնել Excel ֆայլերը, որոնք միաձուլվելու են մեկի: Excel ֆայլերը ավելացնելուց հետո կտտացրեք Ավարտել կոճակը և ընտրեք պանակ ՝ հիմնական աշխատանքային գիրքը պահելու համար: Տեսեք,

Այժմ բոլոր աշխատանքային գրքերը միավորվել են մեկի մեջ:

Համեմատած վերը նշված երկու մեթոդների հետ, Excel- ի համար նախատեսված գործիքներ ունի հետեւյալ առավելությունները.

 • 1) Բոլոր աշխատանքային գրքերը և աշխատանքային թերթերը նշված են երկխոսության դաշտում.
 • 2) աշխատանքային թերթերի համար, որոնք ցանկանում եք բացառել միաձուլումից, պարզապես հանել այն:
 • 3) դատարկ աշխատաթերթերը ինքնաբերաբար բացառվում են.
 • 4) ֆայլի սկզբնական անունը միաձուլումից հետո կավելացվի որպես նախածանց թերթիկի անվան.
 • Այս հատկության ավելի շատ գործառույթների համար խնդրում ենք այցելել այստեղ.

  Եթե ​​ցանկանում եք ունենալ այս օգտակար ծառայության անվճար փորձարկում (30-օրյա), խնդրում ենք կտտացնել այն ներբեռնելու համար, և այնուհետև անցեք գործողությունը կիրառելու վերը նշված քայլերին համապատասխան:


Excel- ի համար նախատեսված գործիքներ - Օգնում է ձեզ միշտ ավարտել աշխատանքը ժամանակից շուտ, ավելի շատ ժամանակ ունենալ կյանքից վայելելու համար
Հաճա՞խ եք ինքներդ ձեզ խաղում ՝ բռնելով աշխատանքը, ժամանակի սղությունը ձեզ և ընտանիքի համար ծախսելու համար:  Excel- ի համար նախատեսված գործիքներ կարող է օգնել ձեզ հաղթահարել 80% Excel հանելուկներ և բարելավել 80% աշխատանքային արդյունավետությունը, ավելի շատ ժամանակ տալ ձեզ ընտանեկան խնամքի և կյանքը վայելելու համար:
300 առաջադեմ գործիք 1500 աշխատանքային սցենարի համար, ձեր գործն այդքան հեշտացրեք, քան երբևէ:
Այլևս կարիք չունեք անգիր բանաձևերի և VBA կոդերի, այսուհետ հանգիստ տվեք ձեր ուղեղին:
Բարդ և կրկնվող գործողությունները կարող են կատարվել միանգամյա մշակմամբ վայրկյանների ընթացքում:
Նվազեցրեք ստեղնաշարի և մկնիկի հազարավոր գործողությունները ամեն օր, հրաժեշտ տվեք մասնագիտական ​​հիվանդություններին այժմ:
Դարձեք Excel- ի փորձագետ 3 րոպեի ընթացքում, կօգնենք ձեզ արագ ճանաչվել և աշխատավարձերի բարձրացման խթանում:
110,000 բարձր արդյունավետություն ունեցող մարդկանց և 300++ աշխարհահռչակ ընկերությունների ընտրություն:
Կատարեք ձեր $ 39.0 արժողությամբ ավելի քան $ 4000.0 ուսուցում այլոց:
30 օր տևողությամբ անվճար փորձաշրջան: 60-օրյա գումարի վերադարձի երաշխիք առանց պատճառի:

Say something here...
symbols left.
You are guest
or post as a guest, but your post won't be published automatically.
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  venkatesh · 4 months ago
  hai sir i want know code for copying multiple sheets in one excel to multiple excels
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  venkatesh · 4 months ago
  hai sir i want know code for copying multiple sheets in one excel to multiple excels
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  noelle · 7 months ago
  how to use VBA code 1 to amend and make it runs to combine all the .xlsx files into one excel file and each excel spreedsheet tab in the combined excel file should be named as original file name.thanks
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Steve · 8 months ago
  What part of VBA code 3 specifies the name of the worksheet to be copied?

 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Rajni bala · 9 months ago
  sir i want to compile different worksheets from different workbook into one master sheet
  • To post as a guest, your comment is unpublished.
   crystal · 9 months ago
   Good day,
   I recommend the first option "Combine multiple worksheets from workbooks into one worksheet" of the Combine feature in Kutools for Excel to handle this work.
   You can open the below hyperlink for more details of this option:
   https://www.extendoffice.com/product/kutools-for-excel/excel-combine-worksheets-into-one.html#a1
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Rangaswamy · 10 months ago
  Hi, While combining the worksheets from different workbooks, I want it to be paste special values. How to do that?
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  RameshPK · 1 years ago
  Hello Sir,
  When I run the VBA code 1, as per the instructions given. The script ran without any errors. but I could see in the master file
  1) each xls file from the directory got created 2 times in the master workbook.
  2) if master file name falls in between the other sheet names (ex: file1.xls, file2.xls, file3_master.xls, file4.xls ... ) then file4.xls is not being added into the file3_master.xls file.
  file1, file2 got created 2 times...

  Please help how to address this ?

  Thank you,
  Ramesh
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Sippika Kwatra · 1 years ago
  In VBA 2 option my sheet names as Name.xlsx - Can we remove .xlsx?
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Ai · 1 years ago
  hello, vba code 3 isn't worked with me. can anyone help me? i'm using excel 2016. the code hasn't error. but, it can't worked. thanks
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  ltrung · 1 years ago
  Hello, can anyone advise me please if it is possible to combine workbooks NOT into the one where I have(run) the button with VBA macro BUT to a completely different new workbook? So basically I would like to know if it is possible to create a macro in VBA that would create new workbook(file) with combined data from other workbooks? Would greatly appreciate your help! Thank you!
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Gerdy · 1 years ago
  Say you want to combine workbooks by fives or twos or tens. So basically, if you have 50 workbooks and you want to combine them by fives, you'll have 10 workbooks, each having 5 workbooks worth of data by the end of it. How do you tweak this data?
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  shashank · 2 years ago
  VBA Code2 is working but the sheet names are "Consolidated"1,2 and so on not the original workbook names, How can I get the sheet names as original workbook names. Pls anyone help me..
  • To post as a guest, your comment is unpublished.
   crystal · 2 years ago
   Good day,
   After applying the above VBA 2, the original worksheets' information (the workbook names) will be added to the corresponding worksheet names as prefix.
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Treb · 2 years ago
  Tanx for this, it helps me a lot... looking forward for more help from you. God bless you always.
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  dezignextllc@gmail.com · 2 years ago
  I like using this technique better than using traditional "3D Formula" techniques in Excel.
  • To post as a guest, your comment is unpublished.
   crystal · 2 years ago
   I’m glad I could help ^_^
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Jonel · 2 years ago
  Note: This VBA code can merge the entire workbooks into the master workbook, if you want to combine specified worksheets of the workbooks, this code will not work.

  Can we have the module for VBA that above scene will work,
  • To post as a guest, your comment is unpublished.
   crystal · 2 years ago
   Hi Jonel,
   The following code can help you solve the problem. You need to replace folder path and "Sheet1, Sheet3" with the specified folder path and worksheets as you need.

   Sub MergeSheets2()
   Dim xStrPath As String
   Dim xStrFName As String
   Dim xWS As Worksheet
   Dim xMWS As Worksheet
   Dim xTWB As Workbook
   Dim xStrAWBName As String
   Dim xI As Integer
   On Error Resume Next

   xStrPath = " C:\Users\DT168\Desktop\KTE\"
   xStrName = "Sheet1,Sheet3"

   xArr = Split(xStrName, ",")

   Application.ScreenUpdating = False
   Application.DisplayAlerts = False
   Set xTWB = ThisWorkbook
   xStrFName = Dir(xStrPath & "*.xlsx")
   Do While Len(xStrFName) > 0
   Workbooks.Open Filename:=xStrPath & xStrFName, ReadOnly:=True
   xStrAWBName = ActiveWorkbook.Name
   For Each xWS In ActiveWorkbook.Sheets
   For xI = 0 To UBound(xArr)
   If xWS.Name = xArr(xI) Then
   xWS.Copy After:=xTWB.Sheets(xTWB.Sheets.count)
   Set xMWS = xTWB.Sheets(xTWB.Sheets.count)
   xMWS.Name = xStrAWBName & "(" & xArr(xI) & ")"
   Exit For
   End If
   Next xI
   Next xWS
   Workbooks(xStrAWBName).Close
   xStrFName = Dir()
   Loop
   Application.ScreenUpdating = True
   Application.DisplayAlerts = True

   End Sub
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Chris · 2 years ago
  When I run this, each sheet in the new workbook is being named based off of the sheet names of the original document rather than the filenames. Any idea what I might be doing wrong?
  • To post as a guest, your comment is unpublished.
   crystal · 2 years ago
   Hi Chris,
   If you want to distinguish which worksheets in the master workbook came from where after merging, please apply the below VBA code to solve the problem.

   Sub MergeWorkbooks()
   Dim xStrPath As String
   Dim xStrFName As String
   Dim xWS As Worksheet
   Dim xMWS As Worksheet
   Dim xTWB As Workbook
   Dim xStrAWBName As String
   On Error Resume Next
   xStrPath = "C:\Users\DT168\Desktop\KTE\"
   xStrFName = Dir(xStrPath & "*.xlsx")
   Application.ScreenUpdating = False
   Application.DisplayAlerts = False
   Set xTWB = ThisWorkbook
   Do While Len(xStrFName) > 0
   Workbooks.Open Filename:=xStrPath & xStrFName, ReadOnly:=True
   xStrAWBName = ActiveWorkbook.Name
   For Each xWS In ActiveWorkbook.Sheets
   xWS.Copy After:=xTWB.Sheets(xTWB.Sheets.Count)
   Set xMWS = xTWB.Sheets(xTWB.Sheets.Count)
   xMWS.Name = xStrAWBName & "(" & xMWS.Name & ")"
   Next xWS
   Workbooks(xStrAWBName).Close
   xStrFName = Dir()
   Loop
   Application.ScreenUpdating = True
   Application.DisplayAlerts = True
   End Sub
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Owen · 2 years ago
  It didnt work for me then I realized my files are .xlsx, so added the missing "x" to the Filename line.
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Justin · 2 years ago
  This worked for me but I had to make sure I have to put "\" at the end of my path. Initially, I didn't have it and it wouldn't work.
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Simona Pandele · 3 years ago
  The VBA code isn't working for me. I have entered my path but is there anything else that I need to customize to make it run? I can't easily see what else I might need to enter.
  • To post as a guest, your comment is unpublished.
   crystal · 2 years ago
   Good day,
   Please make sure you have put "\" at the end of your path. Thanks for your comment.
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  janu · 3 years ago
  code not worked can anyone help me
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Daniela · 3 years ago
  Big thanks! It was just what I needed
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Gavin · 3 years ago
  This doesn't seem to mention the easiest method (at least for a limited number of sheets): simply drag the tab at the bottom of each sheet to the new workbook.
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Nahid · 3 years ago
  Hello All, please help me.

  I have one old worksheet list with their email address and one new worksheet, how can I merge this two list and take the duplicates and have the one with email address from duplicates
  • To post as a guest, your comment is unpublished.
   Muhammad · 3 years ago
   Use the remove duplicates option in Excel 2016

   https://support.office.com/en-us/article/Filter-for-unique-values-or-remove-duplicate-values-ccf664b0-81d6-449b-bbe1-8daaec1e83c2
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Tanner Markley · 3 years ago
  Thank you for providing the VBA code!
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  · 3 years ago
  Hi everyone,

  First of all I have to tell that I have no experience with Macro (VBA Codes). However what I need is related to this. Maybe you guys could help me with it.

  I have a workbook and in this workbook there are 10 worksheets. The first 9 Sheets have the same order of the coloumns of titles and in these columns there are names, dates, percentages of Project Status, comments to Projects etc.. As I said the columns have the same order just the name of the worksheets (for different Teams in the Organisation) are different.

  In Addition to this I have to merge all the worksheets and have them in another sheet which is called "Übersicht" (Overview). However there is a different column in the sheet and it's between "Nr." and "Thema" columns (which are in A1 and A2 in all the 9 Sheets) and this different column called "Kategorie" (in A2 in Übersicht-Overwiev sheet). As this column is between These the order is like this "Nr. (A1), Kategorie (A2) and Thema (A3).....".So this category column (Kategorie) should be empty except this all the Information should be merged into this sheet. And also when there is a Change or update in any worksheet, the Information in "Übersicht" (Overview) sheet needs to update by itself. How can I do this?

  I hope I explained it well. Thanks a lot in advance!

  I wish you merry Christmas and a happy new year!

  oduff
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Snow · 3 years ago
  Thank you for the VB code it has helped me with my job to make it easy.
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  James Gibson · 3 years ago
  When merging multiple Excel files, how can I get the merge routine to skip the first row on all but the first worksheet (so that only data are in the merged file, not variable names with each new Excel worksheet that gets added to the merged data set)?
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  adamwgrise@gmail.com · 3 years ago
  By the way, I'm using Excel 2016 and here's the code I have, which seems to work correctly:

  Sub mergeFiles()
  Dim numberOfFilesChosen, i As Integer
  Dim tempFileDialog As FileDialog
  Dim mainWorkbook, sourceWorkbook As Workbook
  Dim tempWorkSheet As Worksheet

  Set mainWorkbook = Application.ActiveWorkbook
  Set tempFileDialog = Application.FileDialog(msoFileDialogFilePicker)

  tempFileDialog.AllowMultiSelect = True

  numberOfFilesChosen = tempFileDialog.Show

  For i = 1 To tempFileDialog.SelectedItems.Count

  Workbooks.Open tempFileDialog.SelectedItems(i)

  Set sourceWorkbook = ActiveWorkbook

  For Each tempWorkSheet In sourceWorkbook.Worksheets
  tempWorkSheet.Copy after:=mainWorkbook.Sheets(mainWorkbook.Worksheets.Count)
  Next tempWorkSheet

  sourceWorkbook.Close
  Next i

  End Sub
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  adamwgrise@gmail.com · 3 years ago
  This code is great. One question.

  The team I'm building a workbook for gets data from several external sources, and many of the sheets appear similar and have the same name. This makes it hard to identify the sources of data just by looking at the sheets. However, each workbook will have a different file name.

  For example, if I pull in three files: Book1, Book2, Book3, and each of them has two sheets: SheetA, SheetB... After all is said and done, there isn't a clear way to distinguish which sheets came from where, since the sheet names will just be: SheetA, SheetB, SheetA (2), SheetB (2), SheetA (3), SheetB (3).

  Instead if they could be renamed to SheetABook1, SheetBBook1, SheetABook2, SheetBBook2, etc. they'd be more identifiable. Is there a way to have the VBA tack on the file name to the existing sheet names?
  • To post as a guest, your comment is unpublished.
   adamwgrise@gmail.com · 3 years ago
   Update: I have discovered that there is *just* enough variance in column headers such that I can identify which is which, and from there I can rename the sheets based on those properties. It appears that will work for now, but I'd be curious if it's still possible to do what I'd originally thought.
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  jay · 3 years ago
  Run-time error '1004':
  Copy method of worksheet class failed
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  kevin · 3 years ago
  I am using the code below to combined sheet 1 of multiple workbooks, but now I actually need to combine sheet 2 of multiple work books. Can any one please help me with what I need to change on the coding to combine sheet 2 instead of sheet 1.

  Sub MergeFilesWithoutSpaces()
  Dim path As String, ThisWB As String, lngFilecounter As Long
  Dim wbDest As Workbook, shtDest As Worksheet, ws As Worksheet
  Dim Filename As String, Wkb As Workbook
  Dim CopyRng As Range, Dest As Range
  Dim RowofCopySheet As Integer ThisWB = ActiveWorkbook.Name

  path = "c:\Test\"

  RowofCopySheet = 2

  Application.EnableEvents = False
  Application.ScreenUpdating = False

  Set shtDest = ActiveWorkbook.Sheets(1)
  Filename = Dir(path & "\*.xls", vbNormal)
  If Len(Filename) = 0 Then Exit Sub
  Do Until Filename = vbNullString
  If Not Filename = ThisWB Then Set Wkb = Workbooks.Open(Filename:=path & "\" & Filename)
  Set CopyRng = Wkb.Sheets(1).Range(Cells(RowofCopySheet, 1), Cells(Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row, Cells(1, Columns.Count).End(xlToLeft).Column))
  Set Dest = shtDest.Range("A" & shtDest.Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row + 1)
  CopyRng.Copy
  Dest.PasteSpecial xlPasteFormats
  Dest.PasteSpecial xlPasteValuesAndNumberFormats
  Application.CutCopyMode = False 'Clear Clipboard'
  Wkb.Close False

  End If

  Filename = Dir()

  Loop

  End Sub
  • To post as a guest, your comment is unpublished.
   dekeyser1976@gmail.com · 3 years ago
   Hi, I run into an syntaxis error while I execute this code (I also need just to combine sheet 1 from around 250 seperate .xls files into one file). I am not a VBA specialist.


   This below pops up in yellow.
   Sub MergeFilesWithoutSpaces()

   Another question: do I need to replace the "c:\test\"path by my path where these 250 .xls are stored?
   Any other modifications to this code?


   Much appreciated!
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Hitesh · 3 years ago
  i want to combine data from multiple work books (excel file) whc includes 8 sheets
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Lawrance · 3 years ago
  Error Line: Workbooks.Open Filename:=
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  ibra · 3 years ago
  how can I copy specific same cells for expamle (between A1-A15 for each excel sheet )from different files and paste all of them into a worksheet?
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Shuk · 3 years ago
  Hi All
  I have successfully imported couple of excel spread sheets in one sheet by using below mentioned vb script:

  Sub GetSheets()
  Path = "Z:\.....\reports\"
  Filename = Dir(Path & "*.xls")
  Do While Filename ""
  Workbooks.Open Filename:=Path & Filename, ReadOnly:=True
  For Each Sheet In ActiveWorkbook.Sheets
  Sheet.Copy After:=ThisWorkbook.Sheets(1)
  Next Sheet
  Workbooks(Filename).Close
  Filename = Dir()
  Loop

  However can anyone help me refining above script on how to import both the formats i.e. ".xls" and ".xlsx" of excel spread sheet by using single vb script.

  Any help would be much appreciated.
  • To post as a guest, your comment is unpublished.
   shuk · 3 years ago
   Got the solution for using both the formats i.e. ".xls" and ".xlsx" of excel spread sheet and code is given below:

   Sub GetSheet()
   Dim temp As String
   Path = "Z:\.....\reports\"
   Filename = Dir(Path & "*.xl??")
   Do While Filename ""
   Workbooks.Open Filename:=Path & Filename, ReadOnly:=True
   temp = ActiveWorkbook.Name
   ActiveSheet.Name = ActiveSheet.Name
   ActiveWorkbook.Sheets(ActiveSheet.Name).Copy After:=ThisWorkbook.Sheets(1)
   Workbooks(Filename).Close
   Filename = Dir()
   Loop
   End Sub
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Shuk · 3 years ago
  I have used below mentioned script and it was successful :-)

  Sub GetSheets()
  Dim temp As String
  Path = "Z:\.....\"
  Filename = Dir(Path & "*.xlsx")
  Do While Filename ""
  Workbooks.Open Filename:=Path & Filename, ReadOnly:=True
  temp = ActiveWorkbook.Name
  ActiveSheet.Name = temp
  ActiveWorkbook.Sheets(temp).Copy After:=ThisWorkbook.Sheets(1)
  Workbooks(Filename).Close
  Filename = Dir()
  Loop
  End Sub

  However facing issue with two different format of excel spread sheets i.e. [b]"xls"[/b] and [b]"xlsx"[/b] which i would like to import. Any help would be greatly appreciated.
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Johnny Bravo · 4 years ago
  When I click Finish for Combine Worksheets step 3 of 3,
  it asks me to save a file name,
  and then it just sits there.
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Kevin Coutts · 4 years ago
  THE FOLLOWING CODE WORKED FOR ME IN EXCEL 2016. YOU NEED TO SPECIFY YOUR OWN DIRECTORY IN PLACE OF THE ONE I USED. IN MY CASE THE WERE REQUIRED IN THIS LINE (CONTRARY TO WHAT SOME OTHERS USED ABOVE): Do While Filename "".

  THE CODE THAT WORKED FOR ME FOLLOWS (I EMPLOYED THE STEPS OUTLINED IN THE ORIGINAL POST TO CREATE THIS CODE):


  Sub GetSheets()
  Path = "C:\Users\Kevin\Documents\Combine Excel Workbooks\Workbooks to Combine\"
  Filename = Dir(Path & "*.xlsx")
  Do While Filename ""
  Workbooks.Open Filename:=Path & Filename, ReadOnly:=False
  For Each Sheet In ActiveWorkbook.Sheets
  Sheet.Copy After:=ThisWorkbook.Sheets(1)
  Next Sheet
  Workbooks(Filename).Close
  Filename = Dir()
  Loop
  End Sub
  • To post as a guest, your comment is unpublished.
   Lawrance · 3 years ago
   Hi,


   When execute the above script Workbooks.Open Filename:= shows error expected statment. Could you please helpw me to resolve the issue
  • To post as a guest, your comment is unpublished.
   Lawrance · 3 years ago
   Hi All,


   When I execute the above script it shows Line 6 Char 27 Expected Statement. Could you please help me to resolve the issue.
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Ma Hi · 4 years ago
  Thanks to every one,I have tried this program and it was helpful, I had 30 excel files and I wanted to merge them in "bahmann.xlsx".
  Sub GetSheets()
  Path = "C:\Users\16262\Desktop\bahman\"--- you have to put "\" at the end of your path
  Filename = Dir(Path & "*.xlsx")
  Do While Filename ""
  Workbooks.Open Filename:=Path & Filename, ReadOnly:=False
  For Each Sheet In ActiveWorkbook.Sheets
  Sheet.Copy After:=Workbooks("bahmann.xlsx").Sheets(1)
  Next Sheet
  Workbooks(Filename).Close
  Filename = Dir()
  Loop
  End Sub
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  E nic · 4 years ago
  Several excel files to merge using access?
  There are several files on the network.
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Jan Drozd · 4 years ago
  Recently we we're solving this task for customer with more than 2000 different information types, hundreds of source excel files. They wanted to merge them into one big sheet to wok with.

  As a part of this work, we've developer Excel Stats Merger app: https://www.jandrozd.eu/products/excel-stats-merger/ - it does not require MS Office to do the job. You simply define merging rules and then process your files.
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Mohideen · 4 years ago
  HI , I have multiple Excel File (single sheet) different folder with password protection. i want end of the day combine all data to one Master file. Every time I have to Enter password and open the file and copy paste to master file.. Kindly help me with VBA code for this please.
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  kannan · 4 years ago
  THANKS FOR THIS VALUABLE FORMULA....
  • To post as a guest, your comment is unpublished.
   Mohideen · 4 years ago
   HI , I have multiple Excel File (single sheet) different folder with password protection. i want end of the day combine all data to one Master file. Every time I have to Enter password and open the file and copy paste to master file.. Kindly help me with VBA code for this please.[quote name="kannan"]THANKS FOR THIS VALUABLE FORMULA....[/quote]
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  pat · 4 years ago
  I followed the instructions but when I Run a screen opens that lists Macros. I select GetSheets and Run but nothing happens.

  Sub GetSheets()
  Path = "G:\COM\Diabetes Center\Pat\Time Sheets\My time Sheet 2013"
  Filename = Dir(Path & "*.xlsx")
  Do While Filename ""
  Workbooks.Open Filename:=Path & Filename, ReadOnly:=True
  For Each Sheet In ActiveWorkbook.Sheets
  Sheet.Copy After:=ThisWorkbook.Sheets(1)
  Next Sheet
  Workbooks(Filename).Close
  Filename = Dir()
  Loop
  End Sub
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  BWANG · 4 years ago
  Thanks. With some changes, the following works for me:

  Sub GetSheets() 'make sure the module is created in the current Excel spreadsheet "Weather data 201611.xlsx", not the "Personal.xlsb"
  Path = "C:\Weather Data\201611\" 'remember to change the file location here
  Filename = Dir(Path & "*.csv") ' .csv is the type of file while we wanted to open, change to xls or xlsx if required
  Do While Filename ""
  Workbooks.Open Filename:=Path & Filename, ReadOnly:=False 'Depending on the files which we want to open, if it is a read only file then change to ReadOnly:=True
  For Each Sheet In ActiveWorkbook.Sheets
  Sheet.Copy After:=Workbooks("Weather data 201611.xlsx").Sheets(1) 'Remember to change the file name to the file name while is new open for this module. Make sure the type match as well
  Next Sheet
  Workbooks(Filename).Close
  Filename = Dir()
  Loop
  End Sub
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Rakesh G.B.Groups · 4 years ago
  i want to mix or update a excel file by a old file data and new file data
  please suggest me command

  Thank you
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  wackiemark · 4 years ago
  hello can anyone please help me with this problems in different codes.

  1.) copy all sheets in selected workbooks in a folder and paste it to current workbook. and if the worksheets have same sheetname, it will add a number e.g (1) on the side of the sheetname.

  2.) copy specific worksheet in selected workbooks and paste to current workbook, and if the worksheets have same sheetname, it will add a number e.g (1) on the side of the sheetname.

  thank you in advance
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Ashwath · 4 years ago
  Hello, I tried this code for combining the files and it worked well. However I have a situation where in I have to combine the data from different sheets of multiple files in to one master file with multiple sheets.

  For ex: I have 10 different file and each file has data in Sheet 1 and Sheet 2. I want to create a consolidate data in to one master and all data from sheet 1 of multiple files should be consolidated in one sheet 1 of master and sheet 2 in sheet of master. Can this be done?
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  cindy · 4 years ago
  thanks for the macro guided for 'Combine multiple workbooks to one workbook with VBA'.

  However, i do have an additional cirtumtances.
  Let's take your example.
  In the folder 'dt kte', there are 4 workbook (book1, book2, book3 & book4)
  The macro will merge all worksheet in every single workbook into my excel file.
  However, the circumtances i need is:-
  in every workbook, there is mutual sheet named "HIJ".

  what would be the macro if i only want to merge the HIJ worksheet in book1 to book4, into one workbook i want?
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  MUHAMMAD MURTAZA · 4 years ago
  ASSALAM O ALIKUM,,

  LOT OF THANKS FOR COMBINE WORK SHEET IN MASTER SHEET