Note: The other languages of the website are Google-translated. Back to English

Excel խորհուրդներ. Անվտանգություն> Պաշտպանեք բջիջները

Encածկագրել կամ վերծանել բջիջները

Ինչպե՞ս գաղտնագրել / վերծանել ընտրված բջիջները Excel- ում:

Ինչպե՞ս թաքցնել միայն բջջային արժեքի մի մասը Excel- ում:

Ինչպե՞ս արագ թաքցնել բջիջների պարունակությունը Excel- ում:

Ինչպե՞ս արագ թաքցնել բջջային արժեքները Excel- ում:

Պաշտպանեք բջիջների ձևավորումը

Ինչպե՞ս արգելափակել բջջի լայնությունը և բարձրությունը Excel- ում չափափոխելուց:

Ինչպե՞ս կողպել սյունի լայնությունը առանցքային աղյուսակում:

Ինչպե՞ս պաշտպանել բջիջների ձևավորումը, բայց միայն թույլատրել տվյալների մուտքագրում Excel- ում:

Պաշտպանեք բանաձևերը

Ինչպե՞ս արգելափակել և պաշտպանել բանաձևերը Excel- ում:

Ինչպե՞ս Excel- ում բանաձևեր ցույց չտալ / թաքցնել բանաձևերի շարքից: