Բաց թողնել հիմնական բովանդակությունը

Excel հուշումներ. Ֆայլ> Էջի տեղադրում

Վերնագիր և ոտնահետք

Ինչպե՞ս տպելիս Excel թերթում վերնագրերին կամ տողատակերին ավելացնել ֆոնի գույնը:

Ինչպե՞ս վերնագիր կամ էջատակ ավելացնել առաջին էջին միայն աշխատանքային թերթում:

Ինչպե՞ս ավելացնել վերնագրի տողատակը Excel- ի բոլոր աշխատանքային թերթերին / էջերին:

Ինչպե՞ս Excel- ի աղյուսակի յուրաքանչյուր էջում կիրառել տարբեր վերնագրեր կամ տողատակեր:

Ինչպե՞ս Excel- ում վերնագրի կամ տողի բարձրությունը փոխել ավելի մեծի կամ փոքրի:

Ինչպե՞ս փոխել վերնագրի պատկերի չափը Excel- ում:

Ինչպե՞ս գտնել և փոխարինել վերնագրում կամ էջատակում Excel- ում:

Ինչպե՞ս տեղադրել և ջնջել վերնագրի, էջատակի և վերնագրի նկարը Excel- ում:

Ինչպե՞ս տեղադրել Excel- ում ֆայլի անունը կամ ուղին բջջի / վերնագրի կամ տողատակի մեջ:

Ինչպե՞ս տեղադրել ֆայլի անունը վերնագրում / էջատակում / բջիջում առանց ընդլայնման Excel- ում:

Ինչպե՞ս Excel- ում բոլոր թերթերի վրա տեղադրել վերնագիր և էջատակ:

Ինչպե՞ս տեղադրել վերջին փոփոխված ամսաթիվը Excel- ի վերնագրում կամ էջատակում:

Ինչպե՞ս տեղադրել Excel- ում էջի համարը բջջի / վերնագրի / տողատակի մեջ:

Ինչպե՞ս պաշտպանել վերնագիրն ու էջատակը Excel- ում:

Ինչպե՞ս տեղադրել Excel- ի վերնագրի / էջատակի բջիջների արժեքը:

Ինչպե՞ս պտտել էջատակի / վերնագրի տեքստը Excel- ում Լանդշաֆտային ռեժիմում:

Ինչպե՞ս վերնագրում կամ տողատակում նշել ամսաթիվը կամ տվյալների ձևաչափը:

Էջերի համարներ

Ինչպե՞ս փոխել մեկնարկային էջի համարը Excel- ում:

Ինչպե՞ս տպելիս էջերի միջև մտցնել հաջորդական էջերի համարները:

Ինչպե՞ս տպել էջերը հռոմեական համարների էջերի համարներով:

Ինչպե՞ս վերսկսել էջերի համարակալումը Excel- ում:

Ինչպե՞ս սկսել էջի համարը Excel- ում 2-ով (կամ այլ համարով):

Էջերի կոտրվածքներ

Ինչպե՞ս պայմանական տեղադրել էջի ընդմիջումները Excel- ում:

Ինչպե՞ս թաքցնել էջի ընդմիջումները ակտիվ թերթում կամ բոլոր թերթերում Excel- ում:

Ինչպե՞ս թաքցնել էջի ընդմիջումները ակտիվ թերթում կամ բոլոր թերթերում Excel- ում:

Ինչպե՞ս տեղադրել կամ հեռացնել էջի ընդմիջումը Excel- ում:

Ինչպե՞ս տեղադրել Excel- ում յուրաքանչյուր x տող էջի բաշխումը:

Ինչպե՞ս տեղադրել էջի ընդմիջումը առանցքային աղյուսակում:

Ինչպե՞ս տեղադրել էջի ընդմիջումները, երբ Excel- ում արժեքը փոխվում է:

Ինչպե՞ս կանխել Excel- ի միավորված բջիջների էջերի կտրումը:

Ինչպե՞ս տպել X տողեր մեկ էջում Excel- ում:

Ջրի մակարդակի նշագիծ

Ինչպե՞ս տեղադրել ջրի մակարդակի նշագիծը Excel- ում:

Ինչպե՞ս արագ ջնջել ջրի մակարդակի նշագիծը Excel- ում:

Ինչպե՞ս հեռացնել / թաքցնել էջի համարի ջրանիշը Excel- ում:

Մյուսները

Ինչպես փոխել Excel- ի բջիջներում աշխատաթերթի կամ տեքստի կողմնորոշումը

Ինչպե՞ս պատճենել Excel էջի տեղադրումը Excel- ի այլ աշխատաթերթերում:

Ինչպե՞ս Excel- ում տեղադրել տպվող ֆոնի պատկեր:

Ինչպե՞ս Excel- ում բոլոր թերթերը հասցնել լանդշաֆտային կողմնորոշմանը:

Ինչպե՞ս Excel- ում յուրաքանչյուր էջի շուրջ սահմաններ տպել:

Ինչպե՞ս տպել տվյալները էջի կենտրոնում:

Ինչպե՞ս տպել աշխատանքային թերթը առանց լրացնելու գույնի: