Note: The other languages of the website are Google-translated. Back to English
English English

Excel խորհուրդներ. Խմբագրել> Թաքցնել կամ ցուցադրել

Թաքցնել բջիջների պարունակությունը

Ինչպե՞ս թաքցնել սխալի բոլոր արժեքները Excel- ում:

Ինչպե՞ս թաքցնել կրկնօրինակ գրառումները Excel- ի սյուններում:

Ինչպե՞ս թաքցնել սխալի արժեքները առանցքային աղյուսակում:

Ինչպե՞ս թաքցնել բացասական թվերը Excel- ում:

Ինչպե՞ս թաքցնել կամ ցուցադրել Excel- ում զրոյական արժեք ունեցող բջիջները:

Ինչպես թաքցնել կամ ցուցադրել Excel- ում զրոյական արժեք ունեցող բջիջները ընտրված տիրույթներում

Ինչպե՞ս թաքցնել ճշմարիտ / կեղծ բառերը բջջի ներսում, երբ Excel- ում միացված են վանդակում:

Ինչպե՞ս թաքցնել զրոյական արտարժույթը Excel- ում:

Ինչպե՞ս թաքցնել զրոյական տոկոսը Excel- ում:

Ինչպե՞ս Excel- ում ցույց տալ միայն դրական թվեր:

Ինչպե՞ս արագ թաքցնել բջիջների պարունակությունը Excel- ում:

Ինչպե՞ս արագ թաքցնել բջջային արժեքները Excel- ում:

Ինչպե՞ս բջջային տողի մեջ ցույց տալ միայն առաջին n-րդ նիշերը:

Ինչպե՞ս Excel- ում ցույց տալ սոցիալական ապահովության համարի (ssn) միայն վերջին 4 թվանշանները:

Թաքցնել բանաձևերը (իրական արժեքները) բանաձևերի շարքում

Ինչպե՞ս թաքցնել բանաձևի բարերի պարունակությունը Excel- ում:

Ինչպե՞ս թաքցնել բանաձևը, բայց արդյունքը ցուցադրել առանց Excel- ում աշխատաթերթը պաշտպանելու:

Ինչպե՞ս թաքցնել Excel- ում բանաձևի շարքում չցուցադրված բանաձևերը:

Ինչպե՞ս Excel- ում բանաձևեր ցույց չտալ / թաքցնել բանաձևերի շարքից:

Մյուսները

Ինչպե՞ս արագ զտել կամ թաքցնել զույգ կամ կենտ թվեր Excel- ում:

Ինչպե՞ս արագ թաքցնել Excel- ի աշխատանքային գրքերը Excel- ում:

Ինչպե՞ս ցույց տալ պատկերը Excel- ում մկնիկի վերափոխման վրա:

Ինչպե՞ս Excel- ում ցույց տալ կամ թաքցնել բոլոր առարկաները (նկարներ / գծապատկերներ / ձևեր / մեկնաբանություններ):