Note: The other languages of the website are Google-translated. Back to English

Excel հուշումներ. Տվյալներ> տվյալների վավերացում

Թույլատրել միայն մուտքագրել

Ինչպե՞ս թույլատրել միայն ամսաթվերի ձևաչափը հատուկ բջիջներում:

Ինչպե՞ս թույլ տալ, որ տեքստային տուփում մուտքագրվեն միայն թվեր:

Ինչպե՞ս թույլ տալ միայն այո կամ ոչ մուտք Excel- ում:

Ինչպե՞ս կիրառել տվյալների վավերացումը Excel- ում հեռախոսահամարի ձևաչափը հարկադրելու համար:

Ինչպե՞ս տվյալների վավերացում կատարել ընթացիկ տարվա ամսաթիվը Excel- ի աշխատանքային թերթում:

Ինչպե՞ս տվյալների վավերացում թույլ տալ, որ ամսաթիվն ավելի մեծ լինի, քան այսօրը կամ որոշակի ամսաթիվը Excel- ում:

Ինչպե՞ս հարկադրել տեքստի տուփի մեծատառ մուտքագրում:

Ինչպե՞ս սահմանափակել բջիջների մուտքը թվային արժեքով կամ ցուցակում Excel- ում:

Ինչպե՞ս սահմանափակել նիշերի երկարությունը Excel- ում գտնվող խցում:

Ինչպե՞ս սահմանափակել ամսաթվերի մուտքը Excel սյունակում:

Ինչպե՞ս թույլատրել միայն այբբենական թվերի նիշերի մուտքագրում Excel- ում:

Ինչպե՞ս թույլատրել միայն որոշակի արժեքների մուտքագրում կամ մուտքագրում Excel- ում:

Ինչպե՞ս թույլ տալ միայն բացասական թվեր Excel- ում:

Ինչպե՞ս սահմանափակել Excel- ում մեկ այլ բջջային արժեքի հիման վրա բջիջում արժեքի մուտքը / մուտքագրումը:

Ինչպե՞ս օգտագործել տվյալների վավերացումը Excel բջիջներում տոկոսը հարկադրելու համար:

Ինչպե՞ս օգտագործել տվյալների վավերացումը Excel- ում մուտքագրելիս թվանշանների քանակը սահմանափակելու համար:

Ինչպե՞ս օգտագործել տվյալների վավերացումը ՝ միայն Excel- ում մուտքագրված SSN համարը թույլատրելու համար:

Ինչպե՞ս վավերացնել բջիջները ՝ Excel- ում միայն IP հասցե ընդունելու համար:

Ինչպե՞ս հաստատել էլփոստի հասցեները աշխատանքային թերթի սյունակում:

Ինչպե՞ս տվյալների վավերացում կատարել ընթացիկ տարվա ամսաթիվը Excel- ի աշխատանքային թերթում:

Ինչպե՞ս տվյալների վավերացում թույլ տալ, որ ամսաթիվն ավելի մեծ լինի, քան այսօրը կամ որոշակի ամսաթիվը Excel- ում:

Կանխել մուտքագրումը

Ինչպե՞ս թույլատրել բացառիկ արժեքները միայն Excel- ում:

Ինչպե՞ս ցուցադրել նախազգուշացումը, եթե կրկնօրինակը մուտքագրվում է Excel սյունակ:

Ինչպե՞ս ցուցադրել նախազգուշացումը, եթե կրկնօրինակը մուտքագրվում է Excel սյունակ:

Ինչպե՞ս կանխել Excel- ի բջիջներում դատարկ կամ բացակայող գրառումները:

Ինչպե՞ս կանխել տվյալների մուտքագրումը Excel- ում աշխատաթերթի հատուկ բջիջներ:

Ինչպե՞ս կանխել Excel- ի սյունակում կրկնօրինակ գրառումները:

Ինչպե՞ս կանխել կրկնօրինակ մուտքը Google թերթեր:

Ինչպե՞ս կանխել Excel- ում բացատներով արժեքների մուտքագրումը:

Ինչպե՞ս կանխել փոքրատառ մուտք գործել Excel ընտրություն:

Ինչպե՞ս կանխել խնայողությունը, եթե Excel- ում որոշակի բջիջ դատարկ է:

Ինչպե՞ս կանխել հատուկ նիշերի մուտքը Excel:

Ինչպե՞ս օգտագործել տվյալների վավերացումը ՝ Excel սյունակում մնացած դատարկ բջիջները կանխելու համար: