Բաց թողնել հիմնական բովանդակությունը

Excel խորհուրդներ. Հաշվարկ և բանաձևեր> Մաթեմատիկայի գործառույթներ

Կլոր գործառույթ

Excel- ում հաշվարկելիս ինչպե՞ս խուսափել կլորացման սխալներից:

Ինչպե՞ս սահմանափակել Excel- ում բանաձևի տասնորդական թվերի քանակը:

Ինչպե՞ս հեռացնել թվանշանները Excel- ում տասնորդականից հետո:

Ինչպե՞ս Excel- ում կլորացնել / կլորացնել / կլորացնել բջջային համարների մի շարք:

Ինչպե՞ս Excel- ում կլորացնել / կլորացնել / կլորացնել ժամանակը մոտակա քառորդ / կես ժամ:

Ինչպե՞ս կլորացնել մի շարք բջիջներ Excel- ում:

Ինչպե՞ս Excel- ում ամսաթիվը կլորացնել մոտակա ամսվա:

Ինչպե՞ս Excel- ում ամսաթիվը կլորացնել նախորդ կամ հաջորդ հատուկ աշխատանքային օրվա վրա:

Ինչպե՞ս Excel- ում համարը կլորացնել մոտավորապես 5/10/50/100:

Ինչպե՞ս կլորացնել Excel- ում վեր կամ վար համարը:

Ինչպե՞ս Excel- ում թվերը (վեր / վար) կլորացնել հարյուրների, հազարավորների կամ միլիոնների վրա:

Ինչպե՞ս Excel- ում թվերը կլորացնել մոտ հարյուր / հազար / միլիոն:

Ինչպե՞ս տոկոսային արժեքները կլորացնել Excel- ում երկու տասնորդական վայրերի:

Ինչպե՞ս Excel- ում գները կլորացնել x.99- ի վրա:

Ինչպե՞ս թվերի շարքը կլորացնել Excel- ում:

Ինչպե՞ս կլորացնել, ապա գումարները գումարել Excel- ում մեկ բանաձևով:

Ինչպե՞ս Excel- ում ժամանակը կլորացնել մոտակա ժամ / րոպե / վայրկյան:

Ինչպե՞ս Excel- ում կլորացնել մոտակա 1000 / 100s / 10s / 1s / 0.1s համարները:

Ինչպե՞ս կլորացնել Excel- ում մոտակա զույգ կամ կենտ թիվը:

Ինչպե՞ս կլորացնել արժեքները Excel- ում ամփոփելուց առաջ: