Note: The other languages of the website are Google-translated. Back to English
Մուտք  \/ 
x
or
x
Գրանցում  \/ 
x

or

Ինչպե՞ս արտահանել և պահպանել յուրաքանչյուր աշխատանքային թերթ Excel- ում որպես առանձին նոր աշխատանքային գրքույկ:

Ասենք, որ ցանկանում եք մեկ կամ մի քանի աշխատանքային թերթեր արտահանել և պահպանել որպես նոր աշխատանքային գրքույկ, ինչպե՞ս կզբաղվեք դրանով: Սովորաբար դուք կարող եք պատճենել յուրաքանչյուր աշխատանքային թերթը և տեղադրել այն նոր աշխատանքային գրքում: Բայց ահա մենք ձեզ բերում ենք մի քանի օգտակար հնարքներ դրանով զբաղվելու համար.

Արտահանեք և պահեք աշխատաթերթերը որպես նոր աշխատանքային գրքույկ ՝ Տեղափոխել կամ Պատճենել հրամանով

Արտահանեք և պահեք աշխատաթերթերը որպես նոր աշխատանքային գիրք VBA կոդով

Excel- ի համար Kutools- ի հետ արտահանեք և պահեք աշխատաթերթերը որպես նոր աշխատանքային գրքույկ լավ գաղափար 3


նետ կապույտ աջ պղպջակ Արտահանեք և պահեք աշխատաթերթերը որպես նոր աշխատանքային գրքույկ ՝ Տեղափոխել կամ Պատճենել հրամանով

Օգտագործելով Տեղափոխեք կամ պատճենեք հրամանը կօգնի ձեզ արագ արտահանել կամ պատճենել մեկ կամ մի քանի աշխատանքային թերթեր նոր աշխատանքային գրքում:

Քայլ 1. Ընտրեք աշխատանքային թերթի անունները ներդիրի տողում: Կարող եք սեղմել պահելով Ctrl բանալի կամ հերթափոխություն բանալի.

Քայլ 2. Աջ կտտացրեք աշխատանքային թերթի անունը և կտտացրեք այն Տեղափոխեք կամ պատճենեք համատեքստային ընտրացանկից:
փաստաթղթերի արտահանման թերթիկներ 1

Քայլ 3. Ներս Տեղափոխեք կամ պատճենեք երկխոսության տուփ, ընտրեք (նոր գիրք) կետը բացվող ցուցակից Ընտրված թերթերը տեղափոխեք ամրագրելու համար.

փաստաթղթերի արտահանման թերթիկներ 2

Քայլ 4. Ապա կտտացրեք OK, հիմա դուք անցել եք նոր աշխատանքային գրքույկ արտահանված կամ պատճենված աշխատաթերթերով, կտտացրեք Ֆայլ > Փրկել նոր աշխատանքային գրքույկը պահպանելու համար:

Նշում: Է Տեղափոխեք կամ պատճենեք երկխոսության տուփ, կա ա Ստեղծեք կրկնօրինակ տարբերակ: Եթե ​​դուք չեք ստուգում այն, այն կտեղափոխի ընտրված աշխատանքային թերթերը բնօրինակ աշխատանքային գրքից: եթե ստուգեք այն, այն կպատճառի ընտրված աշխատանքային թերթերը:


Excel- ում արագորեն բաժանեք բազմաթիվ աշխատանքային թերթեր առանձին աշխատանքային գրքի

Microsoft Excel- ում դուք կարող եք պահպանել կամ բաժանել աշխատանքային թերթը մեկ աշխատանքային գրքից որպես նոր Excel ֆայլ ՝ պատճենելով և տեղադրելով այս աշխատանքային թերթը նոր աշխատանքային գրքում: Անհանգստացնող է թվում, եթե ցանկանում եք բաժանել մեծ աշխատանքային գրքի յուրաքանչյուր թերթ / աշխատանքային թերթ `որպես առանձին Excel, txt, csv, pdf ֆայլեր: Բայց դրանով Excel- ի համար նախատեսված գործիքներ'S Պառակտում աշխատանքային գրքույկ օգտակար, դուք կարող եք արագ զբաղվել դրանով:  Կտտացրեք 30 օր անվճար փորձաշրջանի համար ՝ լիարժեք հնարավորություններով:
Doc split աշխատանքային գրքույկ 1
 
Excel- ի համար նախատեսված գործիքներ. Ավելի քան 300 հարմար Excel հավելվածներով, 30 օրում առանց սահմանափակումների անվճար փորձեք:

նետ կապույտ աջ պղպջակ Արտահանեք և պահեք աշխատաթերթերը որպես նոր աշխատանքային գիրք VBA կոդով

Այս հետևյալ ծածկագիրը արտահանելու է յուրաքանչյուր աշխատանքային գրքում տեսանելի աշխատանքային թերթը և աշխատանքային գիրքը կփրկի բնօրինակի թերթիկի անունով նորաստեղծ թղթապանակում ՝ նույն աշխատանքային ուղեցույցում: Խնդրում ենք արեք հետևյալ քայլերը.

Քայլ 1: Անջատեք ALT + F11 ստեղները, և այն բացում է Microsoft Visual Basic հավելվածների համար պատուհան.

Քայլ 2: Սեղմեք Տեղադրել > Մոդուլներ, և տեղադրեք հետևյալ մակրոը Մոդուլի պատուհանում.

VBA. Արտահանեք և պահեք աշխատաթերթերը որպես նոր աշխատանքային գրքույկ նոր թղթապանակում:

Sub SplitWorkbook()
'Updateby20200806
Dim FileExtStr As String
Dim FileFormatNum As Long
Dim xWs As Worksheet
Dim xWb As Workbook
Dim xNWb As Workbook
Dim FolderName As String
Application.ScreenUpdating = False
Set xWb = Application.ThisWorkbook

DateString = Format(Now, "yyyy-mm-dd hh-mm-ss")
FolderName = xWb.Path & "\" & xWb.Name & " " & DateString

If Val(Application.Version) < 12 Then
  FileExtStr = ".xls": FileFormatNum = -4143
Else
  Select Case xWb.FileFormat
    Case 51:
      FileExtStr = ".xlsx": FileFormatNum = 51
    Case 52:
      If Application.ActiveWorkbook.HasVBProject Then
        FileExtStr = ".xlsm": FileFormatNum = 52
      Else
        FileExtStr = ".xlsx": FileFormatNum = 51
      End If
    Case 56:
      FileExtStr = ".xls": FileFormatNum = 56
    Case Else:
      FileExtStr = ".xlsb": FileFormatNum = 50
    End Select
End If

MkDir FolderName

For Each xWs In xWb.Worksheets
On Error GoTo NErro
  If xWs.Visible = xlSheetVisible Then
  xWs.Select
  xWs.Copy
  xFile = FolderName & "\" & xWs.Name & FileExtStr
  Set xNWb = Application.Workbooks.Item(Application.Workbooks.Count)
  xNWb.SaveAs xFile, FileFormat:=FileFormatNum
  xNWb.Close False, xFile
  End If
NErro:
  xWb.Activate
Next

  MsgBox "You can find the files in " & FolderName
  Application.ScreenUpdating = True
End Sub

Քայլ 3. Սեղմեք կոճակը F5 այս ծածկագիրը գործարկելու բանալին: Եվ կհայտնվի հուշման տուփ, որը կպատմի ձեզ նոր արտահանվող աշխատանքային գրքերի գտնվելու վայրը, և բնօրինակ աշխատանքային գրքի բոլոր թերթերն արտահանվել են որոշ նոր առանձին աշխատանքային գրքեր, որոնք անվանել են բնօրինակ թերթերը նոր հատուկ պանակում: Տեսեք սքրինշոթեր.

փաստաթղթերի արտահանման թերթիկներ 7

նետ կապույտ աջ պղպջակ Excel- ի համար Kutools- ի հետ արտահանեք և պահեք աշխատաթերթերը որպես նոր աշխատանքային գրքույկ

Եթե ​​ունեք մի քանի աշխատանքային թերթ, որոնք անհրաժեշտ է պահպանել որպես առանձին աշխատանքային գրքույկ, առաջին մեթոդը չի կարող լավ ընտրություն լինել: Եվ VBA կոդը միգուցե մի փոքր բարդ է Excel սկսնակների համար: Այստեղ դուք կարող եք օգտագործել այն Պառակտում աշխատանքային գրքույկ օգտակարությունը Excel- ի համար նախատեսված գործիքներ արագ և հեշտորեն արտահանել և պահպանել մեկ աշխատանքային գրքի յուրաքանչյուր աշխատանքային թերթ `նոր աշխատանքային գրքույկ առանձնացնելու համար:

Excel- ի համար նախատեսված գործիքներ, ավելի քան 300 հարմար գործառույթներ, ավելի հեշտացնում է ձեր գործերը: 

Այն բանից հետո անվճար տեղադրում Excel- ի համար նախատեսված գործիքներ, խնդրում ենք վարվել ինչպես ստորև ՝

Քայլ 1: Սեղմեք Kutools Plus > Աշխատանքային տետր > Split Workbook, Տեսեք,
փաստաթղթերի արտահանման թերթիկներ 3

Քայլ 2. Դեպի Պառակտում աշխատանքային գրքույկ երկխոսության տուփ, արեք ինչպես ստորև ՝

փաստաթղթերի արտահանման թերթիկներ 4
1: բոլոր աշխատաթերթերի անունները ստուգված են լռելյայն, եթե չեք ցանկանում բաժանել որոշ աշխատանքային թերթեր, կարող եք հանել դրանք:


2: Եթե ​​ցանկանում եք խուսափել թաքնված կամ դատարկ աշխատանքային թերթերի բաժանումից, կարող եք ստուգել Բաց թողնել թաքնված աշխատանքային թերթերը or Բաց թողնել դատարկ աշխատաթերթերը));


3: և նաև կարող եք ստուգել Նշեք փրկել ձևաչափը և թերթերը բաժանել ընտրելու համար այն պահեք որպես տեքստային ֆայլ, pdf ֆայլ կամ csv ֆայլ ՝ defualt- ով, եթե չեք ստուգում այս տարբերակը, այն կտարածի թերթերը և կփրկի որպես աշխատանքային գիրք:

Քայլ 3. Ապա կտտացրեք պառակտում կոճակը և ընտրեք այն թղթապանակը, որի վրա ցանկանում եք տեղադրել նոր աշխատանքային գրքերը: Տեսեք,
փաստաթղթերի արտահանման թերթիկներ 6

Քայլ 4. Եվ հետո կտտացրեք OK, ապա յուրաքանչյուր ստուգված աշխատանքային թերթը Պառակտում աշխատանքային գրքույկ երկխոսության տուփը արտահանվում և պահվում է որպես անհատական ​​աշխատանքային գրքույկ: Յուրաքանչյուր նոր աշխատանքային գիրք անվանում են բնօրինակ աշխատանքային թերթի անուն: Տեսեք,
փաստաթղթերի արտահանման թերթիկներ 5

Կտտացրեք ՝ Split Workbook- ի այս գործիքի մասին լրացուցիչ տեղեկություններ իմանալու համար.

նետ կապույտ աջ պղպջակ Արտահանեք և պահեք յուրաքանչյուր թերթը որպես նոր աշխատանքային գրքույկ


Excel- ում սյունակի կամ ֆիքսված տողերի հիման վրա արագ բաժանեք տվյալները բազմաթիվ աշխատանքային թերթերի

Ենթադրելով, որ ունեք աշխատանքային թերթ, որը տվյալներ ունի A- ից G սյուններում, վաճառողի անունը գտնվում է A սյունակում, և դուք պետք է ավտոմատ կերպով բաժանեք այս տվյալները միևնույն աշխատանքային գրքի A սյունակի հիման վրա գործող բազմաթիվ թերթերի, և յուրաքանչյուր վաճառող բաժանվի նորի: աշխատանքային թերթիկ Excel- ի համար նախատեսված գործիքներ'S Պառակտման ամսաթիվը օգտակար ծրագիրը կարող է օգնել ձեզ արագորեն բաժանել տվյալները մի քանի աշխատանքային թերթերի վրա ՝ ընտրված սյունակի հիման վրա, ինչպես ցույց է տրված Excel- ում ցույց տրված էկրանի նկարը:  Կտտացրեք 30 օր լիարժեք հնարավորության անվճար փորձաշրջանի համար:
փաստաթղթի պառակտման տվյալներ 2
 
Excel- ի համար նախատեսված գործիքներ. Ավելի քան 300 հարմար Excel հավելվածներով, 30 օրում առանց սահմանափակումների անվճար փորձեք:

Առնչվող հոդվածներ քանակը:


Գրասենյակի արտադրողականության լավագույն գործիքները

Excel- ի համար նախատեսված Kutools- ը լուծում է ձեր խնդիրների մեծ մասը և բարձրացնում ձեր արտադրողականությունը 80% -ով

 • Վերաօգտագործել: Արագ տեղադրեք բարդ բանաձևեր, գծապատկերներ և այն ամենը, ինչ դուք նախկինում օգտագործել եք. Ryածկագրել բջիջները գաղտնաբառով; Ստեղծեք փոստային ցուցակ և նամակներ ուղարկել ...
 • Super Formula Bar (հեշտությամբ խմբագրեք տեքստի և բանաձևի բազմաթիվ տողեր); Ընթերցանության դասավորությունը (հեշտությամբ կարդալ և խմբագրել մեծ թվով բջիջներ); Տեղադրել ֆիլտրացված տիրույթում...
 • Միաձուլել բջիջները / տողերը / սյունակները առանց տվյալների կորստի. Պառակտված բջիջների պարունակությունը; Միավորել կրկնօրինակ տողերը / սյունակները... Կանխել կրկնօրինակ բջիջները; Համեմատեք միջակայքերը...
 • Ընտրեք Կրկնօրինակ կամ Եզակի Շարքեր; Ընտրեք դատարկ շարքեր (բոլոր բջիջները դատարկ են); Super Find և Fuzzy Find շատ աշխատանքային գրքույկներում; Պատահական ընտրություն ...
 • Actշգրիտ պատճեն Բազմաթիվ բջիջներ ՝ առանց բանաձևի հղումը փոխելու; Ավտոմատ ստեղծեք հղումներ դեպի մի քանի թերթեր; Տեղադրեք փամփուշտներ, Տուփեր և ավելին ...
 • Քաղվածք տեքստ, Տեքստ ավելացնել, հեռացնել ըստ դիրքի, Հեռացնել տարածությունը; Ստեղծել և տպել էջային ենթագոտիներ; Փոխարկել բջիջների բովանդակության և մեկնաբանությունների միջև...
 • Սուպեր զտիչ (պահպանել և կիրառել ֆիլտրի սխեմաները այլ թերթերի վրա); Ընդլայնված տեսակավորում ըստ ամիս / շաբաթ / օր, հաճախականություն և ավելին; Հատուկ զտիչ համարձակ, շեղատառով ...
 • Միավորել աշխատանքային տետրերը և աշխատանքային թերթերը; Միավորել աղյուսակները ՝ հիմնված հիմնական սյունակների վրա; Տվյալները բաժանեք մի քանի թերթերի; Խմբաքանակի փոխակերպում xls, xlsx և PDF...
 • Ավելի քան 300 հզոր հատկություններ, Աջակցում է Office / Excel 2007-2019 և 365. Աջակցում է բոլոր լեզուները: Հեշտ տեղակայում ձեր ձեռնարկությունում կամ կազմակերպությունում: Ամբողջական հատկություններ ՝ 30-օրյա անվճար փորձաշրջան: 60-օրյա գումարի վերադարձի երաշխիք:
kte էջանիշը 201905

Office Tab- ը Tabbed ինտերֆեյսը բերում է Office, և ձեր աշխատանքը շատ ավելի դյուրին դարձրեք

 • Միացնել ներդիրներով խմբագրումը և ընթերցումը Word, Excel, PowerPoint- ով, Հրատարակիչ, Access, Visio և Project:
 • Բացեք և ստեղծեք բազմաթիվ փաստաթղթեր նույն պատուհանի նոր ներդիրներում, այլ ոչ թե նոր պատուհաններում:
 • Բարձրացնում է ձեր արտադրողականությունը 50%-ով և նվազեցնում մկնիկի հարյուրավոր կտտոցները ձեզ համար ամեն օր:
officetab ներքևում
Say something here...
symbols left.
You are guest
or post as a guest, but your post won't be published automatically.
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  mbtedrick@aol.com · 1 months ago
  I have been using this VBA Code for some time and it worked like a charm until I changed computers.  I have the same version of excel but now I am getting a Run Time Error "76" Path Not found.  Any ideas what could be causing this?  It looks like it is hanging up at MkDir.  Any help you can provide is appreciated.
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Lisa · 2 months ago
  You are amazing! Thank you so very much!
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Nadine · 8 months ago
  Thank you so much ! great and useful.
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Sameer Kuppanath · 10 months ago
  For Each xWs In xWb.Worksheets

  How to do export only selected / grouped sheets to separate excel sheets by using this code.?
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Issybeee · 1 years ago
  Hi there,

  Keep getting a pop up that says 'compile error, invalid outside procedure' when i try and run the code. Any thoughts? Thanks for all your help.
  • To post as a guest, your comment is unpublished.
   Sunny · 1 years ago
   Hi, Issybeee, I have update the VBA code in the tutorial, you can try the new one again.
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Tobias vP · 1 years ago
  For those of you who save macros in your "Personal.XLSB" or XLSTART (I see more questions below related to this), change the line

  Set xWb = Application.ThisWorkbook to

  Set xWB = ActiveWorkbook

  That will make the macro run from the Active Workbook instead and save in a subfolder to that.

 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Diego · 1 years ago
  With the first method, if I hit F5, it opens a pop up window with the function "Go to". My excel is in spanish, im not sure if that is a factor. Any idea on how to fix it?
  • To post as a guest, your comment is unpublished.
   Sunny · 1 years ago
   You can directly click the Run button of the Microsoft Visual Basic for Applications window.
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  kerstin · 2 years ago
  Un aporte realmente útil. He probado el módulo con código VBA y funciona a la perfección. Muchas gracias, me has salvado una tarea que me hubiera llevado mucho tiempo con el mover y copiar.
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  SS · 2 years ago
  This is a fantastic piece of work, thanks a lot.
  Do we have any option to select only specific columns in a worksheet to be exported?
  • To post as a guest, your comment is unpublished.
   Sunny · 2 years ago
   Hi, SS, if you want to export a specific selection as a individual file, this article can help you https://www.extendoffice.com/documents/excel/626-excel-save-selection.html
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  JR · 2 years ago
  For anybody who finds the VBA code is not running as expected, try to change Line 9 to "Set xWb = Application.ActiveWorkbook"

  Otherwise, fantastic! Does exactly as described, and runs fairly quickly
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Vinod Pingale · 2 years ago
  very nice.... Thanks
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  PK · 2 years ago
  How to convert this macro so that I can save it in my personal workbook and can use to where ever I need it.
  • To post as a guest, your comment is unpublished.
   Sunny · 2 years ago
   Click Developer tab > Record Macro > select Personal Macro Workbook, and give the vba a name.
   Then in Microsoft Visual Basic for Applications window, click VBAProject(PERSONA_XLSB) > Modules > double click Module1, paste the code between Sub() and End Sub, save the code.
   When you want to use the code, click Developer > Macro, choose the code you name.
   • To post as a guest, your comment is unpublished.
    brahim · 1 years ago
    xWs.Copy this methode give me an erreor 1004
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Sergii · 2 years ago
  February 2019 - after some update Excel silently exits macro right after Application.ActiveWorkbook.SaveAs
  It means, that commands Application.ActiveWorkbook.Close does not run and file stays opened... Could it be fixed? This happened all the machines in our office on several workbooks that were using such kind of Macro.
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Jenne · 3 years ago
  Do you have the formula to make sure that each excel sheet when saved as a new work book is in total format Comma Delimited .CSV
  • To post as a guest, your comment is unpublished.
   Sunny · 2 years ago
   Sorry, I have no idea,neither.
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Jenne · 3 years ago
  Love this and another info you have on splitting data into each worksheet. However I keep getting an error when trying to upload my single reports into my system

  I needed them as a csv file so just changed the last part of the module to .csv I am wondering if I missed something else that should've been changed.

  Thanks a million
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Ananda · 3 years ago
  what is the use of Worksheet.Save??
  • To post as a guest, your comment is unpublished.
   erick · 3 years ago
   to save the changes made
  • To post as a guest, your comment is unpublished.
   Sunny · 3 years ago
   What? I do not understand.
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Eunice · 3 years ago
  Hi Sunny,

  Thank you for sharing this code!

  I keep getting this error "Compile Error: Wrong number of arguments or invalid property assignment" at the "format" portion of the following string:

  DateString = format(Now, "yyyy-mm-dd hh-mm-ss")
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Borges · 3 years ago
  Hi, I use this VBA code all the time to separate commission statements into individual spreadsheets. Is it possible to add a line to the code so it will automatically email the report to each person using outlook?
  • To post as a guest, your comment is unpublished.
   Sunny · 3 years ago
   Soryy I did not know a code can do that, but you can split the workbook first, then apply Kutools for Excel's Create Mailing List and Send Emails utilities to create a mailing list, and then send the reports as attachments to each person. For more detail, please go to visit this article https://www.extendoffice.com/product/kutools-for-excel/excel-create-mailing-list-and-send-email.html
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  dilshadrana46@gmail.com · 3 years ago
  i cant find enterprise toolbar kindly help me
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  dilshadrana46@gmail.com · 3 years ago
  this code cahnge dates in my sheets
  • To post as a guest, your comment is unpublished.
   Sunny · 3 years ago
   What dates have been changed? The modified dates? The Enterprise tab will be appeared after installing Kutools for Excel.
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Isuru · 4 years ago
  xWs.Copy line comes up with an error in my case with 2016 "Method 'Copy of object'_Worksheet' failed.
  Please suggest me a correction if possible.
  • To post as a guest, your comment is unpublished.
   Sunny · 4 years ago
   Sorry, I have no idea about your problem.
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Peggy · 4 years ago
  Hi,


  its totally work with the excel 2010.


  however, after i upgraded to Excel 2016, the code doesn't work.


  would you please advise which part should i be revised?
  • To post as a guest, your comment is unpublished.
   Sunny · 4 years ago
   Excuse me, which method you cannot use in Excel 2016? In my condition, all of the methods above do work in Excel 2016 perfectly
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Omeir · 4 years ago
  Hi the second method worked great. Thank you. I have one question. This method saves each worksheet as a new workbook based on the name of the sheet. Is there anyway to add to the name, for example sheets have a variable name which is currently being saved. Can I add January 2017 or Feb 2017 to the files saved?
  • To post as a guest, your comment is unpublished.
   Sunny · 4 years ago
   Thanks for your leaving message, you can apply Kutools for Excel's Rename Multiple Worksheets to rename every sheets of the workbook firstly, then use one of above methods to export or save the sheets separately as workbook. If you want to know more detail on Rename Multiple Worksheet utility, please visit this:https://www.extendoffice.com/product/kutools-for-excel/batch-rename-excel-worksheets.html
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Sarfraz · 4 years ago
  Is there a way to change this macro so I can save it in a file in the XLSTART folder but it will run for the active workbook? Everytime I save it in the XLSTART workbook it fails at the DateString = Format(Now, "yyyy-mm-dd hh-mm-ss")line.

  Thanks!
  Sarfraz
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Aung · 4 years ago
  This is exactly what I needed! Awesome!
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Rae · 4 years ago
  Hi. I received an error code that says "Compile error: Invalid outside procedure"...help!
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  DAS · 4 years ago
  Your code worked for me... Thanks much!!!
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Richard · 5 years ago
  Can we also export ALL (300+) sheets to html,
  this will help me a lot, the export to unified text is already helping but I need them in html, or no table borders for the cell differences
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Madhav Mehendale · 5 years ago
  Out of the above three methods, I found the first method to be quite good having regard to the fact that I am a beginner & my work is not at all of the same magnitude like professionals. My sincere thanks for explaining the steps in simple and lucid manner.
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Beth G · 5 years ago
  Run time error Method 'Copy of Object' worksheet' failed
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Beth G · 5 years ago
  xWs.Copy -it is an error in my part what does it mean?
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Louise · 6 years ago
  Great article - VBA worked first time - perfect
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Charlie Clarke · 6 years ago
  Unfortunately the VBA code didn't work for me. I had to debug and the issue is with the line:
  Application.ActiveWorkbook.SaveAs xFile, FileFormat:=FileFormatNum

  Any ideas why it didn't work for me?
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  JoaoM · 6 years ago
  Muy buena la aplicacion.

  Es una pena no existir tambien en Español.

  Gracias
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  AC · 6 years ago
  Very Useful thanks! Loved the VBA Code
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  fauzan · 6 years ago
  thank. terimakasih. ini code yang saya butuhkan
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  farfan · 7 years ago
  The VBA codes works like magic, but is there a way for this to be done using VBScript? I'm going nuts trying to meet the requirement from my supervisor.
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Chris · 7 years ago
  this code is perfect for what i need,
  but could you show code for the exact same process for one sheet rather than the entire workbook?
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Sam · 7 years ago
  The code is failing at sh.Copy and I cannot figure out why. Any Ideas?
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Votefor Pedro · 7 years ago
  Thank you. This is esactly what I needed.
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Phani · 7 years ago
  Hi All,
  Can someone help me on below.
  I need VBA code that can copy only all visible sheets to new workbook and it should not copy macro code to new workbook, save new workbook on desktop with two different cell values in sheet and sheet name as a file name and close the master workbook without saving.
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Keith · 7 years ago
  Is there a way to change this macro so I can save it in a file in the XLSTART folder but it will run for the active workbook? Everytime I save it in the XLSTART workbook it fails at the DateString = Format(Now, "yyyy-mm-dd hh-mm-ss")line.

  Thanks!
  Keith
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Rajesh Jayagopi · 7 years ago
  Thanks a lot. Good Job!.
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Sean · 7 years ago
  Hello I like the code
  Is it possible to just save the new workbook without the date information That is so when I resave the sheets in the previous workbook I will have the option to overwrite the changes rather than create another dated folder? Also but not so important how could I use another name and destination for the destination folder
  Regards
  Sean
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Nasser · 7 years ago
  thanks alot, works very well and easy.